PROIZVODI

Rasplodna grla

Romanov je jedna od sjevernoevropskih rasa ovaca koja se smatra rasom “čistih, izvornih gena” (nije nastala ukrštanjem, hibridizacijom, za razliku od većine savremenih rasa).

rasplodna grla

Romanovska ovca

Romanov, rasa ovaca, nije nastala ukrštanjem, hibridizacijom, za razliku od većine savremenih rasa i sve osobine su gotovo nepromjenjene, upravo onakve kako su zabilježene kod prvih zapisa, onakvi kakvim ih je priroda napravila, onakvom kakvom je vidite i danas. Poznate su po visokoj plodnosti, odličnom krznu i dobrom ukusu mesa. Međutim, za razliku od ruskog varijeteta, češka linija je znatno unapređena po tovnim sposobnostima, uz očuvanu plodnost. Ova rasa ovaca se sada može smatrati među tri najproduktivnije na svijetu, a po proizvodnji mesa ubjedljivo je na prvom.

genofond

Osam krvnih linija

Farma raspolaže genofondom od 8 krvnih linija što obezbjeđuje nama, ali i farmerima dugogodišnju samostalnost u daljoj selekciji. Više linija obezbeđuje dugogodišnju nezavisnost kupaca genetskog materijala od novih, skupih uvoza. Svaka od ovih linija se odlikuje različitim smjerovima odgoja – veći naglasak na plodnost, tovnost i/ili okvir tijela. Naša stada posjeduju genotip: ARR/ARR, ARR/ARQ rezistencije na skrepi bolest, te ispunjavaju uslove za izvoz, kao i negativne testove na zarazne bolesti kao što su Maedi visna, brucela, hlamidija i Q groznica.

PITANJA I ODGOVORI

Dodatne informacije

Naše opredjeljenje je da održimo čiste krvne linije kao i genetiku rasplodnih grla koje smo uvezli iz Republike Češke, što podrazumjeva vrlo preciznu evidenciju potomaka i srodnika. Matično stado smo uvezli od gđe Michaela Kvisova, ona je jedna od najboljih uzgajivača na teritoriji Europe. Njene ovce i ovnovi su višestruko nagrađivani na raznim izložbama što na državnom kao i na svjetskom nivou. Potomke takvih grla smo uspjeli uvesti u Bosnu i Hercegovinu, te uz pomno planiranje procesa parenja i stručni nadzor razvili postojeće stado.

Ova rasa ovaca se sada može smatrati među tri najproduktivnije na svijetu, a po proizvodnji mesa ubjedljivo je na prvom. To, naravno, podrazumjeva da se ova genetika mora “otključati” intenzivnom i kvalitetnom ishranom, pri čemu je zadržala sve ostale pozitivne odlike kao što je prilagodljivost na različite klimatske faktore, izuzetna živahnost i otpornost janjadi nakon rođenja, dobar materinski instinkt i ranostasnost, gdje, takođe, nema premca.

Četvorke, petorke, pa čak i šestorke se mogu očekivati kod ove ovce, ali realno je očekivati 2,7 janjadi po ovci, odnosno, 2,5 odgajenih janjadi. Uz janjenje na 8-9 mjeseci podrazumjeva se da se na 100 ovaca godišnje proizvede oko 370 janjadi. Ove vrijednosti u intenzivnom sistemu mogu podići i na nivo i od 500-600 janjadi, čemu teži naša farma. Uz dobru njegu, ove ovce su predodređene na prosječnu proizvodnju od 3,5 janjeta u leglu. Uz dobru njegu ove ovce su predodređene na prosječnu proizvodnju 3,5 janjeta po ciklusu janjenja, a moguće je da se janje dva puta godišnje.

Adekvatno ishranom može se za 100 dana odgoja postići težina janjadi od ca. 30 kg, uz obilnu i kvalitetnu ishranu majke i janjadi. Janjad postižu dnevne priraste od 300-350 pa i 400 grama/dnevno (u zavisnosti od veličine legla), uz randman mesa od 60%. Time, jedna ovca, sa 5-6 odgajenih janjadi u toku godine može postići proizvodnju od 150-170 kg mesa. Računa se da troškovi intenzivne ishrane na nivou godine namire prodajom dva janjeta, a da je zarada od trećeg i narednih janjadi. Naša janjad dostižu težinu od ca. 30 kg za 90 dana.

Prirast janjadi je podržan visokom proizvodnjom mlijeka koja iznosi od 150-300 litara za 100 dana laktacije. Praksa je da se sa 3 janjeta ne zahtjeva dodatna pažnja, dok se sa 4 i više mora organizovati prihrana janjadi kako ne bi došlo do izrazitijeg raslojavanja potomaka po težini uslijed prekobrojnosti unutar legla. Generalno, rasa je zahvalna za odgoj, jer je vrlo otporna, bez posebnih zahtjeva prema ishrani i smeštaju, samim time je jako podobna za početnike jer “toleriše greške” i kompenzuje brojem potomaka.

Hacienda de la vida

Matično stado iz Republike Češke

Rasplodna grla

Parenje i polno sazrijevanje

Romanovske ovce imaju izraženu policikličnost (proizvodnja jajnih ćelija tokom cijele godine, nezavisno od sezone), što znači da mogu postići janjenja prirodnim putem na svakih šest mjeseci, nezavisno od godišnjeg doba. Nadmoćna karakteristika ove rase je u ranom polnom sazrjevanju i što se može očekivati već sa 4-5 mjeseci starosti. To podrazumjeva da janjad treba odvajati po polovima najkasnije sa 2 mjeseca starosti kako bi se izbjegla neželjena parenja.

Ovce se mogu pariti već 25 dana poslije janjenja i po tome su jedinstvene u svijetu, dok npr. drugim rasama treba najmanje 42 dana odmora. Međutim, praksu ranog pripusta treba izbjegavati kako bi se održao kontinuitet visoke plodnosti i blagovremenog oporavka tjelesne mase majki. Ovnovi Romanov su aktivni tokom cijele godine i mužjaci ove rase imaju najveći libido na svijetu! Temperamentom su uglavnom staloženi, dok ovce mogu biti plahovite kada se drže u većim grupama.

Pogledajte s nama Farmu

Prirodno okruženje, posebna atmosfera, te vrijedni tim čine farmu Hacienda de la Vida posebnom!

Hacienda de la vida

Pogledajte ostale proizvode