Proizvodi

Proizvodi farme
Hacienda de la Vida

U sklopu farme posebnu pažnju posvećujemo eko uzgoju rasplodnih grla, te kvalitetnoj proizvodnji janjećeg mesa po najvišim standardima.

PROIZVODI

U ponudi

U sklopu Farme Hacienda de la Vita smo fokusirani na ekološko uzgajanja ovaca na visokom standardu. Izgradnja novog objekta nam je to i omogućila.

Pored prodaje premium rasplodnih grla sa pedigreom, te kvalitetnog jagnjećeg mesa, proizvodimo vunu i kožu. Posebnu pažnju posvećujemo kontinuitetu kvalitete svih naših proizvoda.

U nastavku pogledajte detaljnije o zasebnim proizvodima!

PROIZVODI

Proizvodi farme Hacienda de la Vida

PROIZVODI

Hacienda de la Vida