O NAMA

Saznajte nešto više o farmi i timu

Prirodno okruženje, posebna atmosfera, te vrijedni tim čine farmu Hacienda de la Vida posebnom!

KO SMO MI?

Farma Hacienda de la Vida

Želja da se bavimo uzgojem romanovske ovce u BiH se javila 2015. godine. Nekoliko godina smo aktivno istraživali i posjećivali razne farme širom Europe, te smo odlučili uvesti visoko selekcionisana matična grla sa poznatim porijeklom u više generacija.  Ideja je da od matičnog stada s vremenom razvijemo mrežu uzgajivača širom Bosne i Hercegovine – uzgoj na farmi se vodi prema principa organskog uzgoja.

Farma za uzgoj ovaca Hacienda de la vida d.o.o. uspostavljenja je 2017. godine na području općine Kiseljak. Matično stado je uvezeno iz Češke sa farme Paradisi – jedna od tri najbolja uzgajivača na području Europe. Kroz kontrolirano i planirano parenje, proizveli smo visoko-selekciona grla i očuvali smo čistu krvnu liniju ovaca, što je od velikog značaja za uzgajivače.

U 2019. godini počela je gradnja novog kompleksa farme, gdje je fokus na stajskom objektu koji pokriva skoro 2000 m2. Izgradnja i opremanje objekta je vršeno prema najsavremenijim svjetskim standardima iz oblasti ekološkog stočarstva, te će zasigurno poslužiti kao ogledna farma za ovu vrstu djelatnosti. Objekat je pušten u funkciju u augustu 2020. godine.

historijat kompanije

Malim koracima do velikih ciljeva

Početak priče

Želja za uzgoj ovaca se javlja, te krećemo u proces analize svjetskih uspješnih farmi

Osnivanje kompanije

Hacienda de la Vida d.o.o. osnovana na području općine Kiseljak, Sarajevo

Izgradnja objekta

Gradnja novog kompleksa farme gdje se stavlja fokus na izgradnju stajskog objekta

Finalizacija

Objekat uspješno završen, te uspostavljen efikasan tim za rad u novom objektu


2015

Početak priče

Želja za uzgoj ovaca se javlja, te krećemo u proces analize svjetskih uspješnih farmi.


2017

Osnivanje kompanije

Hacienda de la Vida d.o.o. osnovana na području općine Kiseljak, Sarajevo.


2019

Izgradnja objekta

Gradnja novog kompleksa farme gdje se stavlja fokus na izgradnju stajskog objekta.


2020

Finalizacija

Objekat uspješno završen, te uspostavljen efikasan tim za rad u novom objektu.

Proizvodi FARME

Proizvodnja i praksa

Uposlenici primjenjuju najviše standarde i dobre prakse kako bi osigurali vrhunski kvalitet finalnog proizvoda, gdje je fokus na uzgoju premium rasplodnih grla, jagnjećeg mesa, te proizvodnji kvalitetne vune i kože.

DIREKTOR KOMPANIJE

 „Dug je put pred nama, ali vjerujemo da možemo promijeniti cijeli pristup u ovom sektoru. Izuzetno je važno okupiti proizvođače, jer zajedničkim radom možemo osigurati visoku razinu kvaliteta, a samim tim stvoriti okvir za stvaranje novih radnih mjesta.”