vizija
Postati referentno ime za uzgoj romanovskih ovaca i selekciju rasplodnih grla sa pedigreom, kao i proizvodnju i i distribuciji jagnjećeg mesa vrhunskog kvaliteta na području jugoistočne Evrope.
O nama
Želja da se bavimo uzgojem romanovske ovce u BiH se javila 2015. godine, nekoliko godina smo aktivno istraživali i posjećivali razne farme širom Europe. Nakon dvije godine, odlučili smo uvesti visoko selekcionisana matična grla sa poznatim porijeklom u više generacija.  Ideja vodilja je da od matičnog stada s vremenom razvijemo mrežu uzgajivača širom Bosne i Hercegovine – uzgoj na farmi se vodi prema principa organskog uzgoja.
Pored uzgoja rasplodnih grla smo u mogućnosti ponuditi i janjeće meso vrhunske kvalitete!

Farma za uzgoj ovaca Hacienda de la vida d.o.o. uspostavljenja je 2017. godine na području općine Kiseljak. Matično stado je uvezeno iz Češke sa farme HYPERLINK "http://paradisi.cz/" gđe. Michaela Kvisova – jedna od tri najbolja uzgajivača na području Europe. Kroz kontrolirano i planirano parenje proizveli smo visoko selekciona grla i očuvali smo čistu krvnu liniju ovaca, što je od velikog značaja za potencijalne uzgajivače – uz odgovarajuće uslove držanja i ishrane, će moći u potpunosti iskoristiti potencijal ove pasmine. Prvi smo na teritoriji Bosne i Hercegovine uveli električne identifikacijske markice, za očitavanje markica se koristi skener koji omogućava očitavanje na daljinu, bez uznemiravanja životinja. Informacije o parenju, janjenju, prirastu životinja se pohranjuju u namjenski izrađenom softveru.

U 2019. godini počela je gradnja novog kompleksa farme, gdje je fokus na stajskom objektu koji pokriva skoro 2000 m2. Izgradnja i opremanje objekta je vršeno prema najsavremenijim svjetskim standardima iz oblasti ekološkog stočarstva, te će zasigurno poslužiti kao ogledna farma za ovu vrstu djelatnosti. Tokom izgradnje objekta, angažovani su lokalni podugovarači gdje god je to bilo moguće – jer pored poslovnog aspekta bitno je voditi računa i o lokalnom razvoju. Objekat je pušten u funkciju u augustu 2020. godine.

U predstojećem periodu planiramo:
- proširiti matično stado,
- razviti prodaju visoko selekcionih matičnih grla sa poznatim porijeklom u više generacija i
- uvesti inovativnu metodu ishrane životinja koristeći isklijano žito kao osnovu za ishranu ovaca.

NAŠE OVCE
Matično stado čine premium grla, koje smo uvezli sa najpoznatije farme iz Češke.
KONTAKT
Hacienda de la Vida doo

Kraljice Mira 16
71250 Kiseljak
Bosna i Hercegovina

info@farma.ba
+387 65 923 992


ID-Br.: 4210225350000
PDV-Br.: 210225350000
© 2019  Hacienda de la Vida d.o.o.  Kiseljak. All Rights Reserved. Design BY Webagent Sarajevo